เครื่องสกัดสมุนไพร

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องสกัดสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ก้าวล้ำหน้าไปมาก จากเดิมต้องเป็นเครื่องสกัดสารขนาดใหญ่ในวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กลง ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เรามีเครื่องสกัดสารสมุนไพร เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ยา เครื่องดื่ม เราจำหน่ายเครื่องสกัดสารสมุนไพร เครื่องกลั่นสมุนไพร เครื่องสกัด เครื่องกลั่นน้ำและน้ำมันสมุนไพร เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องทำแห้งสารสกัด เครื่องทำแห้งสมุนไพร เครื่องสกัดกัญชง-กัญชา เครื่องสกัดสารจากพืชสมุนไพร เครื่องต้มและบรรจุน้ำสมุนไพร เครื่องสกัดระบบคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) เครื่องสกัดโดยใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO2) การสกัดจะทำให้ได้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% ปราศจากสารปนเปื้อนของตัวทำละลาย (solvent) ใช้อุณหภูมิที่ต่ำให้สารสำคัญ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย

เครื่องกลั่นสมุนไพรคือ เครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่ต้องการ ทำให้สารที่ต้องการเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ละลายอยู่ในสารจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสุญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่างเพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask โดยระบบการกลั่นแยกสารประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร (Rotary Evaporator)  2. ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบ 3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ

 

เครื่องสกัดระบบคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) เครื่องสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นความถี่สูงระดับ 19-20Khz.

 

 เครื่องต้มสกัดสมุนไพรพร้อมบรรจุ

 


เครื่องกรองสารสกัด

 

ชิลเลอร์ Chiller รับออกแบบ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ จำหน่ายแอร์ชิลเลอร์

 

 

เครื่องสกัดสมุนไพรขนาดเล็ก  เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย Pilot Supercritical Co2 Extraction Machine (ระดับ Pilot ขนาดตั้งแต่ 20-50 ลิตร)  การสกัด (extraction) โดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต ซึ่งจะมีสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊สและสามารถละลายสารได้เหมือนของเหลว จึงใช้เป็นสารสกัดได้อย่างดีในอุตสาหกรรมอาหารและยา ใช้เพื่อสกัดสาร เช่น สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) สารให้สี (coloring agent) น้ำมันหอมระเหย (essential oil) คาเฟอีน (caffeine) วิตามิน คอเลสเตอรอล กัญชา เป็นต้น ระดับ Pilot ขนาดตั้งแต่ 20-50 ลิตร  Supercritical Co2 Extraction  การใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO2) ที่มีความดันมากกว่า 300 เท่าของชั้นบรรยากาศ และที่อุณหภูมิเหมาะสม ประมาณ 30 องศา ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับการสกัดด้วยตัวทำละลาย การใช้อุณหภูมิที่ต่ำนั้น จะทำให้สารสำคัญ (active inngredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย มีความใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเหตุนี้จึงทำให้สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% และปราศจากสารปนเปื้อน ของตัวทำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด 
 
 
วิธีการสกัดโดยใช้ supercritical CO2 เป็นวิธีการสกัดที่ให้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด  Supercritical Co2 Extraction Plant (ขนาดตั้งแต่ 300-9000 ลิตร) ระบบการสกัดแบบปริมาณมาก เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและยาใช้เพื่อสกัดสาร ให้กลิ่นรส (flavoring agent) สารให้สี (coloring agent) น้ำมันหอมระเหย (essential oil) คาเฟอีน (caffeine) วิตามิน คอเลสเตอรอล สกัดสารสำคัญและน้ำมันจากกัญชา  
 
ชุดเครื่องสกัดสมุนไพร แบบหลายวิธีการสกัดขนาดเล็กและขนาดกลาง Multifunction Extraction Unit (ขนาดตั้งแต่ 30-200 ลิตร) เหมาะสำหรับ Lab scale และ Pilot scale สามารถทำการสกัดสมุนไพรด้วยวิธีการต้มสกัดแบบ Reflux, การสกัดด้วยคลื่นความถี่สูง, การสกัดด้วยตัวทำละลายหรือออร์แกนิคโซลเว้นพร้อมระบบ Anti-explosion, การสกัดน้ำมันหอมระเหย (Essential oil) และการทำระเหยข้น (Concentration) เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการทำแห้งด้วยความร้อน (Spraydry) หรือการทำแห้งด้วยระบบความเย็น (Lyophilizer)   สสส สินค้าของเรา เครื่องสกัด, เครื่องกลั่น, เครื่องสกัดกัญชา, เครื่องสกัด Super Critical Co2, เครื่องสกัด CDB THC, เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เครื่องสกัด Essential oil เครื่องระเหยข้น เครื่องสกัดสมุนไพร ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องจักรสำหรับผลิตเครื่องสำอาง เครื่องบรรจุแคปซูล อุตสาหกรรมยา ไลน์บรรจุ Stability Chamber ตู้ Chamber เครื่องผลิตยา เครื่องทำความแห้งแบบพ่นฝอย การแปรรูปสมุนไพร Humidity Chamber
 
เครื่องสกัดสมุนไพรคือ การนำสารสกัดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร หรือสารออกฤทธิ์จากพืชชนิดอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จึงต้องคำนึงถึงวิธีการที่ได้สารสกัดที่มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งในด้านการออกฤทธิ์ ความบริสุทธิ์ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม การสกัดสารสมุนไพรโดยใช้เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง (Pressurized Liquid Extraction, PLE) สะดวก รวดเร็ว มีกำลังการผลิตสูง การใช้เครื่องสกัดสารออกจากพืชสมุนไพรสามารถทำได้หลายวิธี

 

Extraction Machine

Solvent Extraction เครื่องสกัดสารสำคัญ ประเภทสกัดด้วยตัวทำละลาย ประเภท organic solvent เช่น Ethil alcohor , Hexcene  ด้วยการแช่ หมัก หรือด้วยการไหลผ่านของตัวทำละลาย มีขนาดตั้งแต่ 20-3000 ลิตร  ออกแบบการทำงาน ด้วยระบบที่สามารถใช้ได้กับตัวทำละลายที่ไวต่อการติดไฟ ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น มอเตอร์ ปั้มดูดจ่าย  ตู้ควบคุมการทำงาน น้ำสารสกัดที่ได้จะถูกนำไปแยกเอาตัวทำละลายออกให้เข้มข้น ด้วยเครื่อง Evaporator อ่านต่อคลิ๊ก  

Heat Extraction เป็นการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรนโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ใช้วิธีต้มด้วยความร้อน โดยให้น้ำร้อนทำการชะสารเอาสำคัญออกมาจากสมุนไพร ตัวเครื่องออกแบบให้เป็นการสกัดแบบไหล สามารถทำการสกัดได้ยาวนานโดยที่ตัวทำละลายไม่สูญหายไป น้ำสารสกัดที่ได้จะถูกนำไปแยกเอาตัวทำละลายออกให้เข้มข้น ด้วยเครื่อง Evaporator อ่านต่อคลิ๊ก

 

Ultrasonic Extraction เครื่องสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับ 20Khz คลื่นความถี่สูงนี้จะส่งผ่านน้ำเพื่อไปกระทบกับผนังเซลส์ของสมุนไพรให้เปิด และน้ำจะเป็นตัวทำละลายสารดังกล่าว ระบบการสกัดด้วยคลื่นความถี่นี้ เหมาะกับสมุนไพรที่สารสำคัญสามารถสูญเสียไปกับความร้อนได้ เนื่องจากระบบการสกัดนี้ไม่ใช้ความร้อนในการสกัดเลย ซึ่งระหว่างการสกัดจะมีความร้อนเกิดขึ้นไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการที่คลื่นเสียงวิ่งผ่านน้ำเท่านั้นเอง น้ำสารสกัดที่ได้จะถูกนำไปแยกเอาตัวทำละลายออกให้เข้มข้น ด้วยเครื่อง Evaporator อ่านต่อคลิ๊ก

 

Super critical Co2 Fluid Extraction  คือการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO₂) ที่ความดันมากกว่า 300 เท่าของชั้นบรรยากาศ และ ที่อุณหภูมิเหมาะสม ประมาณ 30°C ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับการสกัดด้วยตัวทำละลาย การใช้อุณหภูมิที่ต่ำนั้นจะทำให้สารสำคัญ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย มีความใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเหตุนี้จึงทำให้สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% และปราศจากสารปนเปื้อนของตัวทำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด ขั้นตอนวิธีการสกัดโดยใช้ supercritical CO₂ จึงนับว่าเป็นวิธีการสกัดที่ให้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสำหรับการสกัดสารสำคัญต่างเช่น ขมิ้นชัน  งาขี้ม้อน กัญชา จมูกข้าว  วิตามิน อ่านต่อคลิ๊ก

Laboratory Extraction เครื่องสกัดสารขนาดเล็ก สำหรับห้องปฏิบัติการ มีทั้งเครื่องสกัด มีทั้งเครื่องสกัดแบบ Solvent extraction, Heat extraction, Ultrasonic Extraction, Super critical Co2 Fluid Extraction  ขนาดตั้งแต่ 0.5 ลิตร ไปจนถึง 20 ลิตร อ่านต่อคลิ๊ก

Turnkey Extraction รับออกแบบระบบการสกัดสมุนไพร หรือพืชชนิดอื่นแบบครับวงจร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ( Preparation) การสกัด ( Extraction) การทำให้เข้มข้น (Evaporation) การแยกสารสำหรับหรือการแปรรูป ( Isolation) ให้ได้สารสำคัญบริสุทธิ์  หรือการแปรรูปในลักษณะอื่นๆ เช่น การทำสเปรย์ดรายให้เป็นผง อ่านต่อคลิ๊ก

 


 • เครื่องสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นความถี่สูงระดับ 19-20Khz. สำหรับสมุนไพรบางชนิดที่สารสำคัญถูกทำลายด้วยความร้อนง่าย และสมุนไพรบางตัวไม่ต้องการให้สารสำคัญถูกทำลายไปหรือสูญเสียไปจากการสกัดด้วยความร้อน

 • ขาย 200,000 บาท พร้อมไส้กรอง 1ชุด (5 ไมครอนและ 3ไมครอน)
  พิเศษ มีสินค้าใช้แล้ว เพียงทดสอบการกรองสารสกัด 400 ลิตร สินค้าสเปคเดียวกัน
  ขาย 130,000 บาท พร้อมไส้กรองใหม่ 1ชุด (5 ไมครอนและ 3ไมครอน)

 • ขาย Chiller สำหรับใช้งานได้หลายหลาย งานสกัดเย็น, งาน Cooling system ที่ต้องการความเย็นจัดๆ
  ราคาพิเศษ 260,000 บาท
  ติดต่อ 095-354-5465
 
เครื่องสกัดกัญชาและกัญชง ขนาด 5 ลิตร มีทั้งหมด 2 รุ่น 
- CTA120-50-05-C (ขนาดบรรจุ 5 ลิตร) 
- CTA220-40-20-C (ขนาดบรรจุ 10 ลิตร) 
การสกัดจะได้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด ระบบมีการใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO2) มีความดันมากกว่า 300 สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% ปราศจากสารปนเปื้อนของตัวทำละลาย (solvent) ใช้อุณหภูมิที่ต่ำให้สารสำคัญ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย 
 
จำหน่าย เครื่องสกัด, เครื่องกลั่น, เครื่องสกัดกัญชา, เครื่องสกัด Super Critical Co2, เครื่องสกัด CDB THC, เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย, เครื่องสกัด Essential oil, เครื่องระเหยข้น, เครื่องสกัดสมุนไพร 
 

 
 

เครื่องต้มสมุนไพรพร้อมบรรจุ 2 ถังต้ม สำหรับการต้มและบรรจุน้ำสมุนไพรทุกชนิด เช่นน้ำเก๊กฮวย กระเจี๊ยบ มะตูม ใบเตย กระชายขาว โดยตัวเครื่องจะต้มสกัดสมุนไพรในหม้อต้มตามอุณหภูมิที่กำหนด สามารถติดตั้งในโรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว หรือต้องการจำหน่าย หรือแจกจ่ายน้ำสมุนไพรสกัด ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับยาต้มที่ใช้วิธีการต้มสกัดด้วยน้ำตามหลักของแพทย์แผนจีน มีขนาดตั้งแต่ 1 ถัง 2 ถัง 3 ถัง 

จำหน่าย เครื่องต้มสมุนไพร เครื่องต้มและบรรจุสมุนไพร เครื่องต้มยาน้ำ เครื่องต้มยาจีน เครื่องต้มสองหัว เครื่องต้มสกัดสมุนไพร เครื่องต้มสกัดน้ำสมุนไพรและบรรจุถุงแบบอัตโนมัติVisitors: 4,932